ประเภทของประกันชีวิตประเภทของประกันชีวิต

เมื่อพูดถึงประกันชีวิตหลายคนก็มีปฏิกิริยาตอบสนองในด้านลบ บ้างก็ว่ามาแช่งเพื่อให้มีอันเป็นไปกันหรือเปล่าจึงอยากมาขายประกันให้ แต่คุณเชื่อหรือไม่ว่าประกันชีวิตนั้นมีอยู่หลายประเภท แต่ละประเภทก็มีแตกต่างกันไป ในบางประเภทนั้นยังอยู่ในรูปแบบของการวางแผนค่าใช้จ่ายในวัยเกษียณ
ประกันชีวิตด้านสุขภาพ แบ่งออกเป็น 2 แบบคือแบบระยะสั้นกับระยะยาว ซึ่งระยะสั้นนั้นจะคุ้มครองในช่วงที่คุณจ่ายเบี้ยประกันโดยไม่ผิดชำระ แบบระยะยาวนั้นจะอยู่ในรูปแบบของสัญญาที่จะคุ้มครองแบบ 5 ปี 10 ปี 20 ปีหรือตลอดชีวิตซึ่งแตกต่างกันไปตามโปรโมชั่นของบริษัทโบรกเกอร์ประกันภัย ประกันชีวิตเกี่ยวกับสุขภาพนี้จะคุ้มครองเกี่ยวกับอุบัติเหตุหรือการเสียชีวิตตลอดถึงการจ่ายค่าเลี้ยงดูต่าง ๆ ในเวลาที่คุณไม่สามารถทำงานได้อีกด้วย
ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ แบ่งได้อีก 2 รูปแบบคือประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ทั่วไปที่มีลักษณะของการออมเงินเมื่อครบระยะเวลาสัญญาก็จะได้ผลตอบแทนและดอกเบี้ยตามที่สัญญาระบุไว้ ส่วนอีกรูปแบบก็คือการประกันชีวิตแบบบํานาญ ซึ่งเป็นการวางแผนการใช้ชีวิตในอนาคต ถือเป็นหลักประกันว่าเมื่อแก่ตัวไปอายุ 55 60 ปีหรือหลังจากนั้นเราก็ยังมีเบี้ยเลี้ยงอย่างสม่ำเสมอ
_x005F_x005F_x005F_x005F_x0009_นอกจากรูปแบบหลักที่กล่าว ในปัจจุบันยังมีประกันชีวิตแบบควบการลงทุนเพิ่มขึ้นมาอีกด้วย แต่ปัญหาส่วนใหญ่ที่พบในประเทศไทยคือผู้คนไม่ค่อยเข้าใจสิทธิประโยชน์ทำประกันของตนเองเท่าไหร่ซึ่งมีทั้งประกันสุขภาพที่รัฐบาลมีให้หรือประกันสังคมที่เป็นสิทธิ์พื้นฐานของการทำงาน สิ่งเหล่านี้นอกจากจะช่วยดูแลด้านสุขภาพยังสามารถนำไปช่วยลดหย่อนภาษีหรือเป็นผู้สมัครเข้าโครงการบางอย่างได้ด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *