ภาษีมูลค่าเพิ่ม สำคัญอย่างไรกับผู้ซื้อและผู้ขายภาษีมูลค่าเพิ่ม สำคัญอย่างไรกับผู้ซื้อและผู้ขาย

ภาษีมูลค่าเพิ่มหรือเรียกอีกอย่างว่า Vat เป็นภาษีที่เรียกเก็บกับผู้บริโภคเวลาที่มีการซื้อบริการหรือสินค้าต่าง ๆ กับองค์กรที่มีการจดภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ ซึ่งประเทศไทยนั้นได้กำหนดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ที่ 7 เปอร์เซ็นต์ประกอบด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม 6.3เปอร์เซ็นต์ และภาษีท้องถิ่นอีก 0.7เปอร์เซ็นต์ ตรงส่วนนี้หากคิดง่าย ๆ คือถ้าหากเราซื้อสินค้ามูลค่า 100 บาทแต่เวลาเราจ่ายค่าสินค้านั้นเราจะต้องจ่ายเงินเพิ่มอีก 7 บาทรวมเป็น 107 บาท ตรงส่วนนี้จะสังเกตเห็นว่าบางร้านค้าก็มีโปรโมชั่นมาดึงดูดลูกค้าอย่างเช่นสินค้าประเภทนี้ปลอดภาษี หรือบางร้านค้าก็ยอมรับภาษีเหล่านั้นให้เป็นในส่วนของต้นทุนเพื่อลดราคาสินค้าให้ต่ำลงเพื่อดึงดูดลูกค้า แต่ส่วนมากแล้วทางผู้ผลิตและทางร้านค้ามักจะผลักภาษีมูลค่าเพิ่มให้มาตกอยู่ที่ผู้บริโภคเป็นส่วนใหญ่
สำหรับผู้ประกอบการหรือห้างร้านที่มีการจดภาษีมูลค่าเพิ่มนั้นจะช่วยให้ดำเนินการต่าง ๆ ด้านภาษีได้สะดวกขึ้น และถ้าหากผู้ประกอบการมีการซื้อสินค้าหรือบริการกับองค์กรที่จด vat ด้วยกันแล้วก็จะทำให้จ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราที่ต่ำลงอีกด้วยซึ่งสิ่งเหล่านี้มักจะถูกเรียกว่า ภาษีซื้อและภาษีขาย ในกรณีที่บางเดือนพบว่าได้จ่ายภาษีซื้อภาษีขายหรือภาษีหรือรวมกันแล้วมากเกินกว่าความจำเป็นก็ยังขอคืนภาษีได้ ซึ่งส่วนนี้จะถือว่าเป็นกำไรสำหรับผู้ประกอบการที่จดภาษีมูลค่าเพิ่มก็ได้
การจดภาษีมูลค่าเพิ่มนั้นสำคัญมากโดยเฉพาะธุรกิจที่มีรายได้เกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปีถ้าหากไม่จดภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วเจ้าของกิจการจะต้องแบกรับภาษีในส่วนภาษีซื้อและภาษีขายเพิ่มเติมซึ่งถือเป็นมูลค่าที่มาก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *