ภาษีไม่ใช่เรื่องน่ากลัวอย่างที่คิดภาษีไม่ใช่เรื่องน่ากลัวอย่างที่คิด

พูดถึงภาษีแล้วหลายคนต่างหันหน้าหนีทันที แต่รู้หรือไม่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวและสำคัญมากสำหรับคนที่ถือสัญชาติไทย ตั้งแต่ถือกำเนิดขึ้นมาตลอดถึงบุคคลที่เข้ามาทำธุรกิจการค้าต่าง ๆ ภายในสหราชอาณาจักรไทย คนเหล่านี้ถือเป็นผู้มีหน้าที่ในการเสียภาษีทั้งนั้น
_x005F_x005F_x005F_x005F_x0009_ผู้คนส่วนมากในประเทศไทยจะต้องเจอภาษีอยู่ 3 ประเภทคือภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีที่เกิดจากการซื้อสินค้าหรือใช้งานบริการต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีภาษีอื่นอย่างเช่นภาษีอากรแสตมป์ ภาษีมรดก ซึ่งจะยังไม่พูดถึงในครั้งนี้
_x005F_x005F_x005F_x005F_x0009_ภาษีเงินได้งั้นยังแบ่งการคำนวณอัตราการเสียภาษีออกเป็น 8 ประเภทด้วยกันคือสิ่งที่เรียกว่าเงินได้พึงประเมิน ประกอบด้วย เงินเดือน, ค่าจ้างทั่วไป, ค่าลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา, ดอกเบี้ย เงินปันผล, ค่าเช่า , ค่าวิชาชีพอิสระ, ค่ารับเหมาทั้งค่าแรงและค่าของเงินได้อื่น ๆ ที่ไม่เข้าพวก อัตราภาษีที่จะต้องเสียในแต่ละเงินได้พึงประเมิน ซึ่งแตกต่างกันไปตาม ประมวลรัษฎากร
_x005F_x005F_x005F_x005F_x0009_ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เป็นหน้าที่ของคนที่ทำงานแล้วมีรายได้ มีลักษณะเป็นขั้นบันไดยิ่งคุณมีรายได้มากก็จะจึงเสียภาษีมากขึ้นตามไปด้วย ในกรณีที่เป็นบุคคลธรรมดา ทำงานค้าขาย แล้วมีกำไรสุทธิสูงมากในแต่ละปีแนะนำให้จดเป็นในรูปแบบของนิติบุคคลซึ่งจะช่วยลดภาษีที่ต้องจ่ายได้มากกว่าสมควร การเปลี่ยนจากบุคคลธรรมดาเป็นนิติบุคคลนั้นไม่ยากอย่างที่หลายคนคิดเพียงแค่จะมีขั้นตอนด้านเอกสารที่เพิ่มขึ้นมาเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
_x005F_x005F_x005F_x005F_x0009_ภาษีนิติบุคคลเป็นภาษีที่บริษัทหรือห้างร้านต่าง ๆ จะต้องจ่ายให้รัฐบาล ปกติแล้วบริษัท ผู้ให้บริการต่าง ๆ เวลาคิดค่าสินค้าและบริการจะรวมภาษีที่เรียกว่าภาษีมูลค่าเพิ่มโดยการผลักภาระค่าใช้จ่ายไปให้ผู้ซื้อสินค้าแทน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *