ลดหย่อนภาษีด้วย ltf และ rmfลดหย่อนภาษีด้วย ltf และ rmf

นอกจากค่าลดหย่อนในแบบปกติเช่นค่าเลี้ยงดูบุตร ค่าเลี้ยงดูบุพการี ค่าลดหย่อนตนเอง ยังสามารถลดหย่อนภาษีได้โดยการ ซื้อสินค้าที่อยู่ในลักษณะของการลงทุนในกองทุนรวมอย่าง ltf และ rmf
_x005F_x005F_x005F_x005F_x0009_LTF (Long-Term Mutual Fund) หรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว เป็นกองทุนที่มีความเสถียร เหมาะสำหรับมนุษย์เงินเดือนผู้ที่มีเงินสะสมไว้ ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรดีฉะนั้นการซื้อ ltf ถือเป็นทางเลือกที่ดีนอกจากจะได้สิทธิประโยชน์หลาย ๆ อย่างยังสามารถนำไปยกเว้นภาษีได้อีกด้วย กองทุน ltf มีข้อกำหนดไว้ว่าจะต้องลงทุนในกองทุนนี้อย่างต่ำด้วยระยะเวลา 7 ปี
_x005F_x005F_x005F_x005F_x0009_RMF (Retirement Mutual Fund) เป็นกองทุนที่สร้างขึ้นมาเพื่อรองรับการใช้ชีวิตในวัยเกษียณ การลงทุนในกองทุน rmf นี้เน้นให้เกิดการออมระยะยาวและจะสามารถถอนเงินจากกองทุนนี้ได้เมื่ออายุครบ 55 ปีแล้วเท่านั้น
_x005F_x005F_x005F_x005F_x0009_ทั้ง ltf และ rmf นั้นส่วนหนึ่งก็กำกับดูแลด้วยรัฐบาลจึงทำให้มีความเสถียรสูงมีความผันผวนต่ำ ไม่เหมือนกับการลงทุนในตลาดหุ้นตลาดหลักทรัพย์โดยตรงและยังเพิ่มการจูงใจกับประชาชนในการนำค่าใช้จ่ายจากการซื้อกองทุนเหล่านี้ไปลดภาษีได้อีกด้วย ส่วนหนึ่งที่ทั้งสองกองทุนนี้สามารถนำไปลดภาษีได้ก็เพราะว่าการซื้อทรัพย์สินในกองทุนรวม ltf และ rmf เปรียบเสมือนกับการลงทุนในหุ้นของรัฐบาล เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับเศรษฐกิจของประเทศ ช่วยลดภาระขอรัฐในยามที่ประชาชนแก่ชราถ้าบุคคลที่ไม่เข้าระบบของการเสียภาษีจะถือเป็นจุดถ่วงดุลความเจริญของประเทศ ยกตัวอย่างเช่นบุคคลที่ไม่มีการวางแผนการเงิน ยามแก่ตัวไปยังสร้างค่าใช้จ่ายและภาระให้กับผู้อื่นจำนวนมาก เช่นค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายด้านการสงเคราะห์เลี้ยงชีพต่าง ๆ ซึ่งต่างกับผู้ที่วางแผนในวัยเกษียณและยังมีการซื้อกองทุน rmf ltf เหล่านี้ซึ่งจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของรัฐลงไปได้มาก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *