ลย.01 แบบฟอร์มลดหย่อนภาษีที่หลายคนมองข้ามลย.01 แบบฟอร์มลดหย่อนภาษีที่หลายคนมองข้าม

ลย.01 คือ “แบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อนภาษี” ที่หลายคนไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่ ซึ่ง ลย.01 งั้นถือว่ามีประโยชน์มากสำหรับลูกจ้างหรือพนักงานที่เป็นมนุษย์เงินเดือน ที่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายอยู่เป็นประจำตลอดทุกเดือน ซึ่งที่มาของการหักภาษี ณ ที่จ่ายนั้นจะถูกคำนวณจากฐานเงินเดือนของตัวพนักงานเองประกอบกับค่าลดหย่อนต่าง ๆ ที่ตัวพนักงานเป็นคนแจ้งให้กับทางองค์กรได้รับทราบ แต่ในช่วงระหว่างปีนั้นพนักงานย่อมมีค่าลดหย่อนที่เพิ่มขึ้นมาอย่างเช่นการบริจาคหรือการปฏิบัติตามโปรโมชั่นลดหย่อนภาษีต่าง ๆ ที่รัฐกำหนดให้ใช้สิทธิ์ได้ระหว่างปีภาษี ซึ่งการยื่น ลย.01 จะช่วยให้การถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายของแต่ละเดือนถูกลงได้มากถ้าหากไม่ได้ยื่นแบบ ลย.01 เวลาสิ้นปีภาษีมาแล้วถ้าพบว่ามีการจ่ายภาษีเกินไปก็สามารถทำเรื่องขอคืนภาษีเป็นก้อนได้เหมือนกันแต่สำหรับบางคนที่มีการวางแผนภาษีอย่างรัดกุมโดยการใช้ ลย.01 ก็ถือเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากในการบริหารจัดการเงินสด ซึ่งจะมีประโยชน์มากขึ้นและหากในระหว่างปีนั้นนำเงินตั้งกล่าวไปลงทุนในกองทุนหุ้นระยะยาว LTF RTF จะเห็นว่าเมื่อจบปีภาษีนั้น ๆ เงินที่ลงทุนไปก็มีส่วนออกดอกออกผลเพิ่มขึ้นมา ตรงข้ามกับการขอคืนภาษีเป็นก้อนที่เงินก้อนนั้นนอกจากจะมีมูลค่าลดลงนอกจากอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มมากขึ้นแล้วยังต้องเสียโอกาสจากการลงทุนและการนำมาใช้จ่ายในระหว่างปีอีกด้วย

READ MOREREAD MORE