ติดหนี้หลายก้อนทำยังไงดีติดหนี้หลายก้อนทำยังไงดี

หนี้สินจะเกิดเป็นปัญหาได้ก็ต่อเมื่อกลายเป็นหนี้เสีย ไม่สามารถชำระได้ตรงตามเวลาที่ทำสัญญา จนกลายเป็นดอกเบี้ยทบต้นทบดอกที่ใช้เท่าไหร่ก็ไม่หมดสักที หลายคนแก้ปัญหาการติดหนี้ได้ไม่ถูกวิธีโดยการกู้หนี้ใหม่และนำไปใช้หนี้เก่า ทำแบบนี้เป็นวงจรอุบาทว์ซ้ำกันไปเรื่อย ๆ จนในที่สุดก็ถึงทางตัน หลายคนคิดว่าการเป็นหนี้ไม่ใช่เรื่องน่ากลัว ถ้าไม่มีความสามารถในการชำระหนี้คืนก็ยื่นขอล้มละลายได้ ความจริงแล้วเป็นความคิดที่ผิดมหันต์เพราะการเป็นบุคคลล้มละลายนั้นคุณจะถูกขึ้นสถานะเป็นบุคคลที่ไม่สามารถจัดการทรัพย์สินต่าง ๆ ได้ด้วยตนเองเมื่อกฎหมายทราบว่าคุณได้รับเงินหรือทรัพย์สินใด ๆ ก็ตาม ทรัพย์สินนั้นมีสิทธิ์ถูกนำขายทอดตลาดเพื่อนำเงินไปชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้จนกว่ายอดนี้ของคุณจะหมด _x005F_x005F_x005F_x005F_x0009_เมื่อเกิดปัญหาหนี้หลายก้อนแล้วอย่างแรกที่คุณควรทำคือวางแผนชำระหนี้ก้อนต่าง ๆ อย่างถูกวิธี ที่สำคัญคุณไม่ควรจะหนีจากเจ้าหนี้ของคุณควรจะพูดคุยหรือยื่นขอประนอมหนี้ อย่างน้อยก็เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจในการชำระหนี้ และเมื่อขอประนอมหนี้ซึ่งเปรียบเสมือนกับขอเครดิตความไว้ใจจากเจ้าหนี้ของคุณ คุณก็ต้องชำระหนี้นั้นให้ตรงเวลาด้วย _x005F_x005F_x005F_x005F_x0009_การรวมยอดหนี้ทั้งหมดเป็นก้อนเดียวกันก็เป็นสิ่งที่ดี คุณจะสามารถตัดปัญหายิบย่อยเกี่ยวกับหนี้ หลายก้อน ถ้ามองในเรื่องของค่าใช้จ่ายแฝงคุณจะต้องเสียเวลาการเดินทาง การเจรจา กับเจ้าหนี้หลายคน ซึ่งดีกว่าแน่นอนถ้าหนี้ถูกรวบยอดให้เป็น 1 ก้อนจนจัดการยอดนี้ได้ง่ายขึ้น

READ MOREREAD MORE