การรีไฟแนนซ์คืออะไรการรีไฟแนนซ์คืออะไร

การรีไฟแนนซ์ เป็นวิธีการจัดการภาระหนี้สินชนิดหนึ่งด้วยการกู้เงินก้อนใหม่ขึ้นมา เพื่อชำระก้อนเก่าให้หมด จะมองว่าเป็นการเปลี่ยนเจ้าหนี้ก็ได้เช่นกัน ซึ่งข้อดีของการรีไฟแนนซ์นั้นคือดอกเบี้ยชำระที่ต้องเสีย.shถูกลงเมื่อเทียบกับอัตราดอกเบี้ยกับเจ้าหนี้เดิม ซึ่งเกิดจากกระบวนการคำนวณดอกเบี้ยเริ่มต้นจากศูนย์ใหม่อีกครั้งนั่นเอง ส่งผลให้ยอดชำระในแต่ละเดือนน้อยลงเพื่อลดภาระแต่ก็จะใช้เวลาที่ยาวนานขึ้น _x005F_x005F_x005F_x005F_x0009_สิ่งที่สำคัญของการรีไฟแนนซ์คือการเลือกสถาบันทางการเงินใหม่ที่ให้อัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าเดิมเมื่อคำนวณยอดตั้งแต่เริ่มจนสิ้นสุดการชำระหนี้ การรีไฟแนนซ์นั้นไม่จำเป็นต้องเป็นการกู้เงินใหม่จากต่างสถาบันก็ได้ เพราะหลายธนาคารก็เปิดไห้ลูกหนี้รีไฟแนนซ์เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระก่อนจะกลายเป็นหนี้เสียและสถาบันทางการเงินเดิมนั้นยังสามารถรักษาฐานลูกค้าไว้ได้อีกด้วย _x005F_x005F_x005F_x005F_x0009_ระยะเวลาไถ่ถอน ในการทำสัญญากู้ยืมทรัพย์สินใด ๆ ก็ตามมีข้อกำหนดเกี่ยวกับค่าปรับที่เกิดขึ้นจากการชำระหนี้ที่ไม่ตรงตามเวลาเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการชำระก่อนกำหนดหรือหลังกำหนดจะต้องมีค่าใช้จ่าย ดังนั้นในตอนที่คิดจะรีไฟแนนท์ก็อย่าลืมคำนวณค่าปรับ _x005F_x005F_x005F_x005F_x0009_ปัจจุบันนี้การรีไฟแนนซ์ทำได้กับทรัพย์สินหลายอย่างตั้งแต่ บ้าน รถ ที่ดิน ถ้าคุณทำการรีไฟแนนซ์โดยไม่มีการวางแผนและสุดท้ายก็กลายเป็นหนี้เสียอีกครั้งแบบนี้การรีไฟแนนซ์ก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลย และในที่สุดสิ่งที่คุณนำไปค้ำประกันก็จะถูกยึดขายทอดตลาดโดยสถาบันทางการเงินที่คุณไปรีไฟแนนซ์ด้วยนั่นเอง

READ MOREREAD MORE