เป็น Freelance ยื่นภาษียังไงดีเป็น Freelance ยื่นภาษียังไงดี

จากสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนไปทำให้ผู้คนสามารถเชื่อมต่อถึงกันได้ง่าย ๆ ผ่านทางเทคโนโลยีอย่างอินเทอร์เน็ตและ Social Media ซึ่งปัจจุบันนี้อาชีพที่ได้รับความนิยมมากในระดับหนึ่งก็คืออาชีพฟรีแลนซ์ซึ่งสามารถรับงานผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ ในส่วนนี้หลายคนมักเข้าใจผิดว่าฟรีแลนซ์ต้องยื่นการเสียภาษีให้ใช้เป็นเงินได้ประเภทที่ 6 เพราะเป็นอาชีพอิสระ แต่ความจริงนั้นฟรีแลนซ์ไม่ได้จัดอยู่ในหมวดของ 6 วิชาชีพที่ประมวลกฎหมายรัษฎากรกำหนดให้เป็นอาชีพอิสระ ดังนั้นเงินได้ต่าง ๆ ที่ได้รับจากการทำงานแบบ Freelance นั้นจะถูกจัดให้อยู่ในเงินได้ประเภทที่ 2 หรือเรียกที่อยู่ในแบบค่าจ้างทั่วไป ในการยื่นเสียภาษีของ Freelance สามารถยื่นได้โดยใช้แบบฟอร์ม ภ.ง.ด. 90 โดยยื่นผ่านทางไปรษณีย์หรือจะยื่นผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ตโดยใช้ E filing ของกรมสรรพากรเป็นตัวกลางก็ได้ ซึ่ง Freelance ก็สามารถใช้สิทธิ์ค่าลดหย่อนได้เหมือนกับบุคคลทั่วไปหรือพนักงานที่ได้รับเงินเดือน Freelance จำนวนมากที่รับงานจากบริษัทมาทำต่ออีกทอดหนึ่ง ซึ่งแน่นอนว่ามักจะถูกหัก ณ ที่จ่ายอีกด้วย ดังนั้นหน้าที่ของฟรีแลนซ์ส่วนนี้คือการรักษาสิทธิ์ของตัวเองด้วยการเก็บเอกสาร 50ทวิ ไว้ให้ดี ซึ่งสามารถใช้เป็นหลักฐานยืนยันว่าประกอบการจ่ายภาษีในช่วงจบปีภาษีได้ ถ้าพบว่าเสียภาษีเกินไปก็ยังขอเงินภาษีคืนได้อีกด้วย ต้องยอมรับว่าในปัจจุบันนี้กรมสรรพากรจริงจังมากขึ้นกับการเก็บภาษี ดังนั้นถ้าหากใครไม่อยากถูกเก็บภาษีย้อนหลังรวมกับดอกเบี้ยมหาโหดแล้วอย่างน้อยก็แนะนำให้ทำเรื่องยื่นภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมาย

READ MOREREAD MORE

ข้อสรุปการเสียภาษีของ Cryptocurrencyข้อสรุปการเสียภาษีของ Cryptocurrency

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในปีที่ผ่านมา Cryptocurrency กลายเป็นข่าวดังไปทั่วโลกมีตั้งแต่เรื่องการเงินไปจนถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีผู้นิยมใช้เพิ่มขึ้นอย่างแพร่หลายแบบก้าวกระโดด และยังมีมิจฉาชีพที่ใช้ Cryptocurrency เป็นเครื่องมือในการหลอกลวงในการลงทุน ทำให้ทางกระทรวงการคลังของไทยเร่งศึกษาเพื่อเข้ามาดูแลความเรียบร้อยประกอบกับการคิดภาษีสำหรับทรัพย์สินดิจิตอลประเภทนี้จนเกิดเป็นประมวลกฎหมายรัษฎากรฉบับใหม่ออกมา ซึ่งสามารถสรุปความสั้น ๆ สำหรับผู้ที่ต้องเสียภาษีเกี่ยวกับคลิปโต currency ดังต่อไปนี้ รายได้จากการซื้อขายเหรียญคริปโตเคอเรนซี่นั้นถูกจัดให้เป็นเงินได้ประเภทที่ 4 ซึ่งเป็นดอกเบี้ยหรือเงินปันผลจากการลงทุนจึงหักค่าใช้จ่ายไม่ได้เลยยกเว้นกรณีที่มีการลงทุนซื้อเหรียญคริปโตเคอเรนซี่จากแหล่งธนาคารที่เชื่อถือได้และมีเอกสารกำกับเพื่อใช้เป็นหลักฐานในต้องยื่นเสียภาษี ส่วนกำไรที่ได้จากการซื้อหรือขายคอยนั้นจะถูกหักภาษี 15% ตามมาตรา 40(4) และ 50(2) ของประมวลกฎหมายรัษฎากร ซึ่งการหักภาษีตรงนี้จะเกิดขึ้นในระหว่างที่นักลงทุนซื้อ Cryptocurrency จากธนาคารรายใหญ่หรือจะเรียกว่าถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตรา 15% ก็ได้ เนื่องจาก Cryptocurrency สามารถซื้อและขายในหมู่บุคคลทั่วไปได้ง่าย ๆ โดยไม่ต้องผ่านคนกลางและยังถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไปแล้วในขั้นตอนที่ซื้อคริปโตเคอเรนซี่จากธนาคารรายใหญ่แต่อย่างไรก็ตามเมื่อสิ้นปีภาษีแล้วนักลงทุนก็มีหน้าที่ยื่นเสียภาษีประจำปีภาษีนั้นอยู่ดีแต่สามารถใช้เอกสารประกอบการถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายมาเป็นเอกสารประกอบการลดหย่อนภาษีได้

READ MOREREAD MORE

แนะนำการจ่ายภาษีของอาชีพขายของออนไลน์แนะนำการจ่ายภาษีของอาชีพขายของออนไลน์

อีกหนึ่งอาชีพที่มาแรงสำหรับยุคปัจจุบันก็คือการขายสินค้าออนไลน์ซึ่งมีขายตั้งแต่อาหารไปจนถึงที่อยู๋อาศัย ตรงนี้เรียกว่าเป็นการปฏิวัติวงการการค้าขายของไทยไปมากและเกิดเป็นมูลค่ามากมายมหาศาล ในปัจจุบันนี้ยังมีแพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์มากมายอย่าง shopee Lazada JD Amazon Alibaba เถาเบา และอื่น ๆ อีกมากมายที่เป็นสื่อกลางในการค้าขายส่งผลให้ประชาชนทั่วไปก็สามารถถ้าขายออนไลน์ได้อย่างง่าย ๆ และส่วนนนี้ยังมาลดบทบาทของเอเย่นต์รายใหญ่ที่เป็นผู้นำเข้า ส่งออกสินค้าได้มาก ซึ่งผลที่ตามมาคือสินค้าเหล่านั้นไม่ได้ผ่านการตรวจหรือการเสียภาษีจากการนำเข้าส่งออกอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และการค้าขายออนไลน์ส่วนใหญ่ก็อยู่ในรูปแบบซื้อมาขายไป จึงไม่ค่อยจะมีผู้ทำรายรับรายจ่ายของรายการสินค้าอย่างจริงจัง ซึ่งส่วนนี้ถือเป็นความผิดพลาดอันใหญ่ได้เลยเพราะเป็นเอกสารชี้แจงเวลาคำนวณเงินได้ แล้วผลที่ตามมาคือเงินส่วนของต้นทุนก็จะถูกนำมาคิดรวมกับเงินได้พึงประเมินของผู้ขายซึ่งกลายเป็นยอดเงินมหาศาล ดังนั้นถ้าเป็นไปได้ควรจะเลือกนำเข้าสินค้าที่มีช่องทางการเสียภาษีตามกฎหมายซึ่งจะช่วยให้ผู้ค้าออนไลน์สามารถนำยอดรายจ่ายเหล่านั้นมาแจกแจงว่าเป็นต้นทุนเท่าไหร่ เสียภาษีไปแล้วเท่าไหร่ ซึ่งจะช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ค้าออนไลน์ได้มากขึ้น ตั้งแต่ปีที่ผ่านมาก็คงจะเห็นข่าวคราวเกี่ยวกับการบังคับให้ธนาคารส่งข้อมูลบัญชีธนาคารของผู้ที่มียอด โอนเงินที่ผิดปกติให้กรมสรรพากรทำการตรวจสอบว่าไปได้หรือไม่ที่ยอดเหล่านี้เกิดจากการค้าขายออนไลน์ ถ้าสรรพากรพบว่าเป็นยอดขายออนไลน์และเจ้าของบัญชีไม่ได้ยื่นเสียภาษีรับรองว่าจะโดนปรับในอัตราที่หนักมากแน่นอน และถ้าหากมีรายได้อยู่ที่ตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไปก็ควรจะจดภาษีมูลค่าเพิ่มอีกด้วยเพื่อแบ่งเบาภาระการจ่ายภาษีของตนเอง

READ MOREREAD MORE

การรีไฟแนนซ์คืออะไรการรีไฟแนนซ์คืออะไร

การรีไฟแนนซ์ เป็นวิธีการจัดการภาระหนี้สินชนิดหนึ่งด้วยการกู้เงินก้อนใหม่ขึ้นมา เพื่อชำระก้อนเก่าให้หมด จะมองว่าเป็นการเปลี่ยนเจ้าหนี้ก็ได้เช่นกัน ซึ่งข้อดีของการรีไฟแนนซ์นั้นคือดอกเบี้ยชำระที่ต้องเสีย.shถูกลงเมื่อเทียบกับอัตราดอกเบี้ยกับเจ้าหนี้เดิม ซึ่งเกิดจากกระบวนการคำนวณดอกเบี้ยเริ่มต้นจากศูนย์ใหม่อีกครั้งนั่นเอง ส่งผลให้ยอดชำระในแต่ละเดือนน้อยลงเพื่อลดภาระแต่ก็จะใช้เวลาที่ยาวนานขึ้น _x005F_x005F_x005F_x005F_x0009_สิ่งที่สำคัญของการรีไฟแนนซ์คือการเลือกสถาบันทางการเงินใหม่ที่ให้อัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าเดิมเมื่อคำนวณยอดตั้งแต่เริ่มจนสิ้นสุดการชำระหนี้ การรีไฟแนนซ์นั้นไม่จำเป็นต้องเป็นการกู้เงินใหม่จากต่างสถาบันก็ได้ เพราะหลายธนาคารก็เปิดไห้ลูกหนี้รีไฟแนนซ์เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระก่อนจะกลายเป็นหนี้เสียและสถาบันทางการเงินเดิมนั้นยังสามารถรักษาฐานลูกค้าไว้ได้อีกด้วย _x005F_x005F_x005F_x005F_x0009_ระยะเวลาไถ่ถอน ในการทำสัญญากู้ยืมทรัพย์สินใด ๆ ก็ตามมีข้อกำหนดเกี่ยวกับค่าปรับที่เกิดขึ้นจากการชำระหนี้ที่ไม่ตรงตามเวลาเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการชำระก่อนกำหนดหรือหลังกำหนดจะต้องมีค่าใช้จ่าย ดังนั้นในตอนที่คิดจะรีไฟแนนท์ก็อย่าลืมคำนวณค่าปรับ _x005F_x005F_x005F_x005F_x0009_ปัจจุบันนี้การรีไฟแนนซ์ทำได้กับทรัพย์สินหลายอย่างตั้งแต่ บ้าน รถ ที่ดิน ถ้าคุณทำการรีไฟแนนซ์โดยไม่มีการวางแผนและสุดท้ายก็กลายเป็นหนี้เสียอีกครั้งแบบนี้การรีไฟแนนซ์ก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลย และในที่สุดสิ่งที่คุณนำไปค้ำประกันก็จะถูกยึดขายทอดตลาดโดยสถาบันทางการเงินที่คุณไปรีไฟแนนซ์ด้วยนั่นเอง

READ MOREREAD MORE

เที่ยวต่างประเทศยังไงให้สบายกระเป๋าเที่ยวต่างประเทศยังไงให้สบายกระเป๋า

_x005F_x005F_x005F_x005F_x0009_ก่อนจะไปเที่ยวเมืองนอกต้องวางแผนให้รอบคอบมิฉะนั้นการไปเที่ยวของคุณจะกลายเป็นกิจกรรมผจญภัยที่คิดว่าไม่ค่อยจะสนุกเท่าไหร่ การจองล่วงหน้า จะช่วยอำนวยความสะดวกให้คุณได้มาก ไม่ว่าจะเป็นการจองตั๋วเครื่องบิน การจองที่พัก โรงแรม หรือจะเป็นการซื้อบัตรการเดินทางภายในประเภทเป้าหมาย และยังมีข้อดีในด้านข้อใช้จ่ายที่ถูกลงมากอีกด้วย จะสังเกตเห็นโดยเฉพาะในช่วง High Season ของสถานที่ท่องเที่ยว ค่าตั๋วเครื่องบินและค่าโรงแรมพุ่งสูงขึ้นเป็นเท่าตัว วางแผนให้รัดกุม การเดินทางไปต่างประเทศนั้นมีอุปสรรคหลายอย่างที่คุณต้องเจอ อย่างเครื่องบินที่มีสิทธิ์ delay เป็นต้นเหตุให้คุณติดค้างที่สนามบิน ฉะนั้นการเลือกทำประกันเที่ยวบินก็ช่วยตรงนี้ได้มาก นอกจากนี้ยังแนะนำให้คุณทำประกันการเดินทางท่องเที่ยวอีกด้วย เพราะมีหลายคนที่ต้องพบกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงจนเป็นไข้หวัดหรือไม่กระทั่งการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งถ้าคุณทำประกันการท่องเที่ยวไว้รับรองว่าจะมีคนที่มาค่อยจัดการปัญหาทำไห้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นมาก สกุลเงิน การแลกเปลี่ยนสกุลเงินหรือเป็นสิ่งสำคัญในระดับหนึ่งสำหรับผู้ที่ต้องเดินทางไปมาในหลายประเทศบ่อย แต่ถ้าหากคุณต้องการไปท่องเที่ยวไม่บ่อยนักสามารถมองข้ามเรื่องเรทแลกเงินไปได้เลย บัตรเครดิต ในหลายธนาคารมักจะออกโปรโมชั่นในการใช้บัตรเครดิตท่องเที่ยวในต่างประเทศมาให้ใช้งาน มีทั้งการสะสมแต้ม การได้รับของสมนาคุณ สิทธิพิเศษหลายอย่างเช่นการเพิ่ม Class เที่ยวบินจากธรรมดาเป็น business class ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสนุกระหว่างการท่องเที่ยวให้คุณได้มาก

READ MOREREAD MORE

รวมคำถามยอดฮิตกับภาษีปี 63รวมคำถามยอดฮิตกับภาษีปี 63

เงินได้คืออะไร ตามกฎหมายแล้วกำหนดให้เงินได้หมายถึงอะไรทุกสิ่งที่ทำให้เขารวยขึ้น ถ้าสรุปง่าย ๆ ก็คือทรัพย์สินใด ๆ ก็ตามที่ได้มาจากผู้อื่นในระหว่างปีนี้ไม่ว่าจะเป็นเงินเดือน เงินค่าจ้าง เงินมรดก เงินปันผลหุ้น ดอกเบี้ยธนาคาร ตลอดจนถึงสิทธิการใช้ประโยชน์จากสิ่งของต่าง ๆ อย่างที่พักอาศัย และอาหารที่นายจ้างมอบให้ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีหาจากไหน เลขประจำตัวผู้เสียภาษีสำหรับบุคคลธรรมดาสามารถใช้เลขรหัสบัตรประชาชนทั้ง 13 หลักได้เลย แต่ถ้าเป็นนิติบุคคลให้ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นผู้ออกให้ หรือในกรณีที่ไม่ใช่นิติบุคคลก็จะมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีที่กรมสรรพากรออกให้เช่นกัน การหักภาษี ณ ที่จ่ายและ 50 ทวิ การหักภาษีณที่จ่ายนั้นเปรียบเสมือนกับการจ่ายภาษีล่วงหน้า ซึ่งในบริบทนี้จะหมายถึงการหักภาษี ณ ที่จ่ายเวลาที่ผู้จ้างหรือนายจ้างจ่ายเงินให้กับบุคคลใด ๆ ซึ่งหลังจากที่หักภาษี ณ ที่จ่ายไปแล้วทางองค์กรของผู้จ้างก็มีหน้าที่ออกใบ 50 ทวิหรือหนังสือรับรองการหักภาษีณที่จ่ายให้บุคคลนั้นเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการยื่นภาษีในช่วงสิ้นปีภาษีอีกด้วย รายได้ไม่ถึงต้องเสียภาษีไหม ในปัจจุบันนี้สามารถยื่นภาษีได้ง่าย ๆ ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต ดังนั้นทางที่ดีผู้ที่มีเงินได้ทุกคนก็ควรจะยื่นทำเรื่องยื่นเสียภาษีเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมาไม่ว่าจะเสียหรือไม่เสียก็ตาม แต่สำหรับผู้ที่มีเงินได้สุทธิไม่เกิน 150,000 บาทตลอดช่วงปีภาษี จะไม่ยื่นเรื่องเสียภาษีก็ได้

READ MOREREAD MORE

ติดหนี้หลายก้อนทำยังไงดีติดหนี้หลายก้อนทำยังไงดี

หนี้สินจะเกิดเป็นปัญหาได้ก็ต่อเมื่อกลายเป็นหนี้เสีย ไม่สามารถชำระได้ตรงตามเวลาที่ทำสัญญา จนกลายเป็นดอกเบี้ยทบต้นทบดอกที่ใช้เท่าไหร่ก็ไม่หมดสักที หลายคนแก้ปัญหาการติดหนี้ได้ไม่ถูกวิธีโดยการกู้หนี้ใหม่และนำไปใช้หนี้เก่า ทำแบบนี้เป็นวงจรอุบาทว์ซ้ำกันไปเรื่อย ๆ จนในที่สุดก็ถึงทางตัน หลายคนคิดว่าการเป็นหนี้ไม่ใช่เรื่องน่ากลัว ถ้าไม่มีความสามารถในการชำระหนี้คืนก็ยื่นขอล้มละลายได้ ความจริงแล้วเป็นความคิดที่ผิดมหันต์เพราะการเป็นบุคคลล้มละลายนั้นคุณจะถูกขึ้นสถานะเป็นบุคคลที่ไม่สามารถจัดการทรัพย์สินต่าง ๆ ได้ด้วยตนเองเมื่อกฎหมายทราบว่าคุณได้รับเงินหรือทรัพย์สินใด ๆ ก็ตาม ทรัพย์สินนั้นมีสิทธิ์ถูกนำขายทอดตลาดเพื่อนำเงินไปชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้จนกว่ายอดนี้ของคุณจะหมด _x005F_x005F_x005F_x005F_x0009_เมื่อเกิดปัญหาหนี้หลายก้อนแล้วอย่างแรกที่คุณควรทำคือวางแผนชำระหนี้ก้อนต่าง ๆ อย่างถูกวิธี ที่สำคัญคุณไม่ควรจะหนีจากเจ้าหนี้ของคุณควรจะพูดคุยหรือยื่นขอประนอมหนี้ อย่างน้อยก็เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจในการชำระหนี้ และเมื่อขอประนอมหนี้ซึ่งเปรียบเสมือนกับขอเครดิตความไว้ใจจากเจ้าหนี้ของคุณ คุณก็ต้องชำระหนี้นั้นให้ตรงเวลาด้วย _x005F_x005F_x005F_x005F_x0009_การรวมยอดหนี้ทั้งหมดเป็นก้อนเดียวกันก็เป็นสิ่งที่ดี คุณจะสามารถตัดปัญหายิบย่อยเกี่ยวกับหนี้ หลายก้อน ถ้ามองในเรื่องของค่าใช้จ่ายแฝงคุณจะต้องเสียเวลาการเดินทาง การเจรจา กับเจ้าหนี้หลายคน ซึ่งดีกว่าแน่นอนถ้าหนี้ถูกรวบยอดให้เป็น 1 ก้อนจนจัดการยอดนี้ได้ง่ายขึ้น

READ MOREREAD MORE

ข้อคิดก่อนซื้อรถยนต์ข้อคิดก่อนซื้อรถยนต์

รถยนต์เปรียบเสมือนปัจจัยที่ 5 ในการใช้ชีวิต แม้ว่าในสังคมคนเมืองจะมีรถรับส่งสาธารณะเปิดให้บริการจำนวนมาก แต่การมีรถยนต์ส่วนตัวไว้ใช้สักคันหนึ่ง ก็เป็นการเพิ่มความสะดวกสบายที่มากขึ้นและค่ายรถยนต์ต่าง ๆ ก็ยังแข่งขันการออกโปรโมชั่นดีเพื่อดึงดูดลูกค้า _x005F_x005F_x005F_x005F_x0009_ก่อนการซื้อรถยนต์ อยากจะถามว่าการมีรถส่วนตัวเป็นสิ่งที่จำเป็นหรือไม่ ถ้าคุณซื้อรถเพื่อมาใช้งานขนส่งสินค้าหรือใช้ในกิจการ การซื้อรถยนต์ก็ไม่ใช่เรื่องที่เลวร้ายมากนัก แต่หลายคนที่ทำงานออฟฟิศหรืองานในรูปแบบที่ไม่จำเป็นต้องใช้รถและในพื้นที่ก็ยังมีรถรับส่งสาธารณะให้บริการอีกด้วย แบบนี้การซื้อรถยนต์ก็ดูจะไม่เหมาะเท่าไหร่ รถยนต์นั้นถือเป็นทรัพย์สินเสื่อมสภาพทันทีที่คุณจ่ายเงินหรือทำสัญญาซื้อ เชื่อหรือไม่ว่าราคาของรถยนต์ที่คุณพึ่งได้รับกุญแจมาจะลดลงทันทีหลายสิบเปอร์เซ็นต์ แม้คุณจะคิดว่าเพิ่งซื้อมาไม่กี่นาทีเอากลับไปคืนโชว์รูมรถตอนนี้ทันไหม แน่นอนว่าไม่มีโชว์รูมไหนจะยอมให้คุณคืนรถแล้วรับเงินกลับไปแบบราคาเต็มเหมือนเดิมแน่นอน _x005F_x005F_x005F_x005F_x0009_การซื้อรถยนต์นั้นมีค่าใช้จ่ายแฝงหลายอย่าง ค่าน้ำมัน ค่าประกันภัย ค่าบำรุงรักษา ถือเป็นรายจ่ายเพิ่มเติมทั้งนั้น และจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มอีกถ้าซื้อรถยนต์ผ่อน ถึงแม้จะมีโปรโมชั่นผ่อน 0% ในช่วงแรกก็ตาม ลองคิดสภาพถึงการผ่อนรถยนต์ที่ใช้เวลานาน 10 ปีแต่รถที่คุณใช้ไปเพียงแค่ 6-7 ปีก็หมดสภาพการทำงานที่สมบูรณ์ไปแล้ว อีก 3 ปีที่เหลือนั้นไม่เพียงแต่คุณจะต้องจ่ายเงินค่าผ่อนรถไปฟรี ๆ ประกอบกับค่าดอกเบี้ยที่สูงขึ้นซึ่งตรงข้ามกับคุณที่ไม่ได้รับประโยชน์อะไรเลย _x005F_x005F_x005F_x005F_x0009_การใช้รถสาธารณะเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับสังคมเมืองหรือจะหันไปใช้รถจักรยานซึ่งถือเป็นพลังงานสะอาดไม่ก่อให้เกิดมลพิษและผู้ใช้ยังได้ออกกำลังกายเสริมสุขภาพให้แข็งแรงก็เธอเป็นเรื่องที่ดีกว่าเห็น ๆ

READ MOREREAD MORE

ทำยังไงดีกับภาษีออนไลน์ทำยังไงดีกับภาษีออนไลน์

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาการค้าธุรกิจต่าง ๆ ในรูปแบบออนไลน์เติบโตขึ้นมากหลายเท่าตัว ในประเทศไทยก็มีพ่อค้าแม่ขายที่เข้ามาทำการค้าออนไลน์จนมีรายได้เป็นกอบเป็นกำ นอกจากนี้บริษัทจากต่างประเทศที่มองเห็นโอกาสก็เข้ามาทำการตลาดในประเทศไทยอย่าง Facebook หรือ Google ที่ หลายคนรู้จักกันดีส่วนหนึ่งที่บริษัทข้ามชาติต่างหลั่งไหลเข้ามาค้าขายในประเทศไทยก็เพราะไม่จำเป็นต้องเสียภาษี เพราะประมวลกฎหมายรัษฎากรแบบเก่ายังไม่ครอบคลุมการเก็บภาษีในลักษณะนี้ ซึ่งรายได้ที่บริษัทข้ามชาติการค้าออนไลน์เรียกว่าระดับหลายหมื่นหลายแสนล้าน จะเห็นว่ากรมสรรพากรขาดรายที่จะนำไปพัฒนาประเทศเป็นจำนวนมาก ในปีนี้ประมวลกฎหมายรัษฎากรเกี่ยวกับภาษีก็มีการพัฒนาและเพิ่มเติมอยู่ขายหมวดหมู่เพื่อล่ตามเทคโนโลยี จนเห็นข่าวพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์หลายคนต่างหาวิธีหลบเลี่ยงภาษีกันใหญ่ _x005F_x005F_x005F_x005F_x0009_การเลี่ยงภาษีนั้นไม่ใช่วิธีการที่ดี รู้หรือไม่ว่าภาษีต่าง ๆ ที่เราจ่ายไปนั้นจะถูกนำไปพัฒนาประเทศในหลายด้าน และคนที่เลี่ยงภาษีแล้วถูกกรมสรรพากรตรวจสอบจะโดนเก็บภาษีย้อนหลัง จะต้องเสียเงิน มหาศาลเพราะนอกจากจะมีภาษีในปีเก่า ๆ ที่เรื่องภาษียังถูกปรับและคิดดอกเบี้ยเพิ่มตามแต่ละปีอีกด้วย _x005F_x005F_x005F_x005F_x0009_ฉะนั้นใครที่ทำธุรกิจออนไลน์หรือมีรายได้มาแต่พยายามเลี่ยงภาษีแนะนำให้รีบ ทำให้ธุรกิจของตนเองเข้าไปอยู่ในระบบของภาษีให้ได้ อย่างน้อยก็เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจในการคำนวณภาษีและวางแผนต่าง ๆ หากสงสัยก็ยังมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการอยู่เสมอ สามารถเข้าไปขอคำปรึกษาได้ตลอดเวลา นอกจากนี้การเสียภาษียังมีค่าลดหย่อนต่าง ๆ อีกมากมายเช่นค่าลดหย่อน เลี้ยงดูบุตร บุพการี ภรยา

READ MOREREAD MORE

ลย.01 แบบฟอร์มลดหย่อนภาษีที่หลายคนมองข้ามลย.01 แบบฟอร์มลดหย่อนภาษีที่หลายคนมองข้าม

ลย.01 คือ “แบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อนภาษี” ที่หลายคนไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่ ซึ่ง ลย.01 งั้นถือว่ามีประโยชน์มากสำหรับลูกจ้างหรือพนักงานที่เป็นมนุษย์เงินเดือน ที่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายอยู่เป็นประจำตลอดทุกเดือน ซึ่งที่มาของการหักภาษี ณ ที่จ่ายนั้นจะถูกคำนวณจากฐานเงินเดือนของตัวพนักงานเองประกอบกับค่าลดหย่อนต่าง ๆ ที่ตัวพนักงานเป็นคนแจ้งให้กับทางองค์กรได้รับทราบ แต่ในช่วงระหว่างปีนั้นพนักงานย่อมมีค่าลดหย่อนที่เพิ่มขึ้นมาอย่างเช่นการบริจาคหรือการปฏิบัติตามโปรโมชั่นลดหย่อนภาษีต่าง ๆ ที่รัฐกำหนดให้ใช้สิทธิ์ได้ระหว่างปีภาษี ซึ่งการยื่น ลย.01 จะช่วยให้การถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายของแต่ละเดือนถูกลงได้มากถ้าหากไม่ได้ยื่นแบบ ลย.01 เวลาสิ้นปีภาษีมาแล้วถ้าพบว่ามีการจ่ายภาษีเกินไปก็สามารถทำเรื่องขอคืนภาษีเป็นก้อนได้เหมือนกันแต่สำหรับบางคนที่มีการวางแผนภาษีอย่างรัดกุมโดยการใช้ ลย.01 ก็ถือเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากในการบริหารจัดการเงินสด ซึ่งจะมีประโยชน์มากขึ้นและหากในระหว่างปีนั้นนำเงินตั้งกล่าวไปลงทุนในกองทุนหุ้นระยะยาว LTF RTF จะเห็นว่าเมื่อจบปีภาษีนั้น ๆ เงินที่ลงทุนไปก็มีส่วนออกดอกออกผลเพิ่มขึ้นมา ตรงข้ามกับการขอคืนภาษีเป็นก้อนที่เงินก้อนนั้นนอกจากจะมีมูลค่าลดลงนอกจากอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มมากขึ้นแล้วยังต้องเสียโอกาสจากการลงทุนและการนำมาใช้จ่ายในระหว่างปีอีกด้วย

READ MOREREAD MORE

ประเภทของประกันชีวิตประเภทของประกันชีวิต

เมื่อพูดถึงประกันชีวิตหลายคนก็มีปฏิกิริยาตอบสนองในด้านลบ บ้างก็ว่ามาแช่งเพื่อให้มีอันเป็นไปกันหรือเปล่าจึงอยากมาขายประกันให้ แต่คุณเชื่อหรือไม่ว่าประกันชีวิตนั้นมีอยู่หลายประเภท แต่ละประเภทก็มีแตกต่างกันไป ในบางประเภทนั้นยังอยู่ในรูปแบบของการวางแผนค่าใช้จ่ายในวัยเกษียณ ประกันชีวิตด้านสุขภาพ แบ่งออกเป็น 2 แบบคือแบบระยะสั้นกับระยะยาว ซึ่งระยะสั้นนั้นจะคุ้มครองในช่วงที่คุณจ่ายเบี้ยประกันโดยไม่ผิดชำระ แบบระยะยาวนั้นจะอยู่ในรูปแบบของสัญญาที่จะคุ้มครองแบบ 5 ปี 10 ปี 20 ปีหรือตลอดชีวิตซึ่งแตกต่างกันไปตามโปรโมชั่นของบริษัทโบรกเกอร์ประกันภัย ประกันชีวิตเกี่ยวกับสุขภาพนี้จะคุ้มครองเกี่ยวกับอุบัติเหตุหรือการเสียชีวิตตลอดถึงการจ่ายค่าเลี้ยงดูต่าง ๆ ในเวลาที่คุณไม่สามารถทำงานได้อีกด้วย ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ แบ่งได้อีก 2 รูปแบบคือประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ทั่วไปที่มีลักษณะของการออมเงินเมื่อครบระยะเวลาสัญญาก็จะได้ผลตอบแทนและดอกเบี้ยตามที่สัญญาระบุไว้ ส่วนอีกรูปแบบก็คือการประกันชีวิตแบบบํานาญ ซึ่งเป็นการวางแผนการใช้ชีวิตในอนาคต ถือเป็นหลักประกันว่าเมื่อแก่ตัวไปอายุ 55 60 ปีหรือหลังจากนั้นเราก็ยังมีเบี้ยเลี้ยงอย่างสม่ำเสมอ _x005F_x005F_x005F_x005F_x0009_นอกจากรูปแบบหลักที่กล่าว ในปัจจุบันยังมีประกันชีวิตแบบควบการลงทุนเพิ่มขึ้นมาอีกด้วย แต่ปัญหาส่วนใหญ่ที่พบในประเทศไทยคือผู้คนไม่ค่อยเข้าใจสิทธิประโยชน์ทำประกันของตนเองเท่าไหร่ซึ่งมีทั้งประกันสุขภาพที่รัฐบาลมีให้หรือประกันสังคมที่เป็นสิทธิ์พื้นฐานของการทำงาน สิ่งเหล่านี้นอกจากจะช่วยดูแลด้านสุขภาพยังสามารถนำไปช่วยลดหย่อนภาษีหรือเป็นผู้สมัครเข้าโครงการบางอย่างได้ด้วย

READ MOREREAD MORE